Left sidebar

Ügyvezetők, vezető tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés Kalkulátor

Vezető Tisztségviselők felelősségbiztosítása

Gazdasági társaság vezetői  a teljes vagyonukkal felelhetnek döntéseikért. Ezt a kockázatot azonban át lehet hárítani a biztosítóra. A biztosítás díját ráadásul jellemzően a munkáltató fizeti. 

A gazdasági társaságok vezetői (ügyvezetők, vezető tisztségviselők) felelősséggel tartoznak munkájukért és elsősorban a tulajdonosok és a társaság részéről számíthat kárigényekre. A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet.

Hogy melyek a leggyakoribb vezetőket veszélyeztető kártérítési esetek?

  • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság igényei, ha szerintük a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik.
  • befektetők, akik szerint a vezetők félrevezették őket,
  • felszámolók, hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el. 

A vezető tisztségviselő (pl. egy kft. ügyvezetője) a társaság hitelezőivel és egyéb harmadik féllel szemben, normál működés esetén, csak szándékos károkozása esetén felel közvetlenül. A Cég ugyanakkor felelősséggel tartozik a vezetői hibákkal kapcsolatos károkért és ezeket, a kártérítéseket továbbháríthatja a károkozó vezetőjére.

Fontos tudni, hogy a vezetői hibákból eredő káresemények jellemzően tisztán pénzügyi ( azaz személyi sérülés és dologi rongálódás nélküli) igények, melyek a vállalkozások felelősségbiztosítási fedezetéből szinte minden esetben ki vannak zárva. Más biztosítás, tehát ezeket a károkat nem fogja fedezni.   

A D&O felelősségbiztosítások, tehát a belső felelősségi viszonyokra, gondatlanságból okozott károkra adnak megoldást és a vezető mellett a társaság részére is komoly biztonságot jelent, hogy tovább tudja hárítani az esetleges kártérítési költségeit a biztosítóra.

Fontos védelem továbbá, hogy szándékos károkozás gyanúja esetén közvetlenül perbe lehet hívni a vezetőt  és a felelősségbiztosítási szerződésekben elég erős és megfelelő súllyal van jelen a jogvédelmi fedzet is, mint pl. perköltségek, szakértői díjazások fedezete, jó hírnév helyreállításával kapcsolatos költségek, óvadék költségei, stb..

A társaságok vezetői teljes kártérítési felelősséggel tartoznak – magánvagyonuk terhére is – az általuk vezetett társaságnak.

A D&O biztosítás fedezetet nyújt a vezetőkkel szemben érvényesített kártérítési követelések összegére és a jogi védekezés költségeire, valamint a vezetők a világ egyik legtapasztaltabb és kifejezetten a vezetők biztosítására specializálódott szervezetének, az AIG-nak a támogatását is maguk mögött tudhatják

Amikor jól megy az üzlet, ezek a dolgok háttérbe szorulnak. A személyes felelősségüket átérző vezetőknek azonban a D&O biztosítás ugyanolyan fontos, mint maga az üzlet.

Right sidebar