Left sidebar

Tervezőmérnökök felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés Kalkulátor

Mi az a szakmai felelősségbiztosítás:

A biztosító,  az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. Fontos, hogy a felelősségbiztosítás a másnak okozott károkra nyújt fedezetet, a saját kárainkra nem. A károkozás lehet megbízóval, vagy ismeretlen személyekkel (harmadik félnek) szembeni egyaránt. 

A károkozás jellege lehet vagyoni, személyi sérüléses, vagy tisztán pénzügyi eredetű kár egyaránt.

A feltételek, a biztosítható tevékenységi körökben, a vállalt kockázatok, a kizárásokban jelentős eltérést mutatkozik 1-1 biztosítótársaság terméke között, ezért feltétlenül javasolt biztosító független tanácsadó véleményét kérni.

Biztosítható tevékenységek

Egyes biztosítók, szinte az összes mérnöki tevékenységet fedezetbe tudják venni, míg más társaságok csak a tervezői tevékenységre vállalják. Akad olyan biztosító is, ahol csak magasépítési-tervezés biztosítást vállalnak. Több társaság is van a piacon, akik csak az egyszerűsített bejelentés szerinti munkákra vállalja a fedezetet.  Érdemes tehát alaposan tájékozódni az ajánlatokról.

Mik számítanak különleges mérnöki tevékenységnek?
Építménynek nem minősülő vagyontárgyak tervezésére,
Felelős műszaki vezető,
Mérnök-igazságügyi szakértő
Speciális Tervezések
Műszaki ellenőr
Beruházáslebonyolító mérnök
Igazságügyi szakértő

Ezek a tevékenységek csak egyes társaságoknál biztosíthatóak és sokszor egyedi záradékolást igényelnek. 

Mire vonatkozik a fedezet?

Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed. A tisztán pénzügyi károk azonban nem minden társaságnál biztosítottak.
Mi is az a tisztán pénzügyi kár? Ha a megbízóját megbírságolják és ezt tovább akarja hárítani a tervezőre, az tisztán pénzügyi veszteség. Ha a hatóság visszabontást ír elő, az tisztán pénzügyi veszteség.
Ha valaki azonban elmaradt bevételt kíván érvényesíteni, Önnel szemben az már  olyan következményi kár, melyet a biztosítók mindegyike kizár a fedezetéből. 

Mennyi időre köthető biztosítás?

Egy projektre: a tervezési, tervezői művezetési időszakra, és az igényelt kiterjesztett kárbejelentési időszakra. Az egyszerűsített bejelentési eljárás szerinti előírás 3 év kiterjesztett kárbejelentési időszak. 

Keretszerződés összes tervezési teljesítésre,  az éves árbevétel alapján az 

Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a  tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet.
 

Mire kell különösen odafigyelni?

 • Amennyiben egyszerűsített építésügyi eljárás alá tartozó munkákat is vállalnak, meg kell felelni a kötelező törvényi szabályozásnak. (353/2016 kor.rendelet szerint)
 • A tisztán pénzügyi károk kockázata csak egyes biztosítóknál vonható fedezetbe.
 • Ha felelős műszaki vezetést is végeznek, fontos, hogy a fedezet erre a szakmai feladatkörre is kiterjedjen.Erre nem minden biztosítónál van lehetőség.
 • Fedezet kiterjesztése alvállalkozókra
 • Ha a generáltervező biztosítja alvállalkozóit is, nem szükséges minden szakági tervezőnek önálló biztosítás, de elengedhetetlen az alvállalkozói záradék alkalmazása.
 • Különleges építménytípusok esetén ellenőrizni szükséges, hogy nincs-e az adott tevékenység a kizárási listában (ilyen, alapfedezetből jellemzően kizárt tervezési tevékenység lehet a gátak, hulladéklerakók tervezése).
 • Amennyiben projektbiztosítást kötnek, a bejelentési időszak időbeli kiterjesztése elengedhetetlen, hiszen az esetleges szakmai hibák rendszerint nem a munkavégzés alatt, hanem az azt követő hónapokban, években válnak ismertté.
 • Mérnökkoordinációs tevékenységre és külföldi tervezői tevékenységre csak külön záradék alkalmazásával terjeszthető ki a fedezet.
 • Bizonyos mérnöktanácsadói tevékenységek eltérő feltételek szerint biztosíthatóak.
 • Egyes biztosítók kizárják a mérnökszakértői tevékenységekből eredő károkat
 • Projektlebonyolítói tevékenység külön záradék szerint biztosítható.
 • Műszaki ellenőri tevékenység csak egyes társaságoknál vonható fedezetbe.
 • Éves rendszeres adatközléssel mind az “alul-biztosítottság”, mind a fölösleges többletdíj fizetése elkerülhető

Miért érdemes szakmai felelősségbiztosítást kötni?

Biztosítást kötni annyit tesz, mint felkészülni egy-egy előre nem látható, nem tervezett eseményre. Akár egy indokolatlan kártérítési igény, akár egy valóban elkövetett szakmai hiba olyan költségekkel terhelheti meg a tervező céget, melyet már csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem tud önmaga finanszírozni. Nézzük a különös indokokat, hogy miért szükséges a szakmai felelősségbiztosítás:

 • mert egyre gyakrabban élnek az ügyfelek kártérítési igénnyel
 • mert törvényi előírás a szakmai felelősségbiztosítás
 • mert a jogi eljárás költségei egyre magasabbak
 • mert a megbízás elnyerésének gyakran feltétele
 • mert az EU-s projektekben kötelező előírás
 • mert versenyelőnyt jelenthet egyes megbízásoknál a megléte
 • mert az ügyfeleknek is biztonságot jelent
 • mert az alvállalkozók által okozott hibák is térülhetnek
 • mert indokolatlan kártérítési igények esetén jogi védekezés költségeit is téríti
 • mert valóban elkövetett szakmai hiba esetén a műhiba következményeként fellépő kártérítésekre és a jogi védekezésre fordítandó költség gyakran kigazdálkodhatatlan.

Tervezőmérnökök szakmai felelősségbiztosítása esetén ritkábban bekövetkező káresemények mellett, nagyobb összegű kártérítési igényekre számíthatunk.

Ki köthet biztosítást?

A biztosítás szerződője (díjfizető) minden, a szerződés megkötésében érdekelt személy lehet. Ennek alapján projektbiztosítás esetén a szerződő lehet a beruházó vagy a mérnökiroda egyaránt. Teljes, éves tevékenység biztosítása esetén a mérnökiroda a szerződő.
A Biztosított minden esetben a szakmai tevékenység elvégzését vállaló jogi, vagy magánszemély kell, hogy legyen.

Mennyibekerül a szakmai felelősségbiztosítás?

A teljes tevékenység biztosítása esetén a díjszámítás a szakmai tevékenység éves árbevétele szerint kerül meghatározásra. Ennek díját könnyen kiszámíthatja oldalunkon.
Projektbiztosításra mindig egyedi ajánlatot kell kérni, a díjat befolyásolja a tervezési díj, a kivitelezési volument és a mérnöki tevékenység időhossza. 


Right sidebar