Left sidebar

Könyvelők szakmai felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés Kalkulátor

Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy könyvelőként, szakmai hiba esetére biztosítva van !
Erősítse a megbízók Bizalmát és védje meg magát az anyagi kockázattól ! Könyvelőknél több indok is erősíti a felelősségbiztosítás melletti döntést.  A kiugró időszaki leterheltség növeli a hibázási lehetőségeket, a hatóságok szigorodó bírságolási rendje, és az ügyfelek elvárásai egyaránt a szakmai felelősségbiztosítás szükségességének irányába mutatnak. 

 

Mi számít biztosítható tevékenységnek?

 • könyviteli szolgáltatás
 • bérszámfejtés, TB ügyintéző
 • termékdíj bevallás
 • adótanácsadói tevékenység
 • könyvvizsgálói tevékenység 

Speciális eset, de szintén biztosítható, ha valaki alkalmazottként végzi tevékenységét egy vállalkozásban, de szeretné fedezni a szakmai hibák miatti következményeket. Erre is köthető biztosítás. A fedezete azonban a munka törvénykönyve szerinti munkavállalói felelősség mértékéig ( 6 havi munkabér) terjed ki.

Mire vonatkozik a biztosítási fedezet ?

Káresemény akkor következik be, amikor a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával ( ha van ilyen fedezete)  szemben az ügyfele, valamely vélt vagy valós szakmai hiba miatt kárigénnyel lép fel. A fedezet alapvetően tisztán pénzügyi veszteségekre vonatkozik de dologi, személyi sérüléses károkat és sérelemdíj igényeket is megtéríti.
(Károkozás történhet általános felelősségi vagy munkáltatói felelősségi körben is, Pl. ha az iroda nedves padlóján elcsúszik egy megbízó, vagy ha munkavállaló kollégánk szenved hasonló sérülést munkavégzés közben.)

Milyen károk fordulhatnak elő a valóságban?

Tipikus könyvelői káresemények:

 • Bevallás beküldésének elmulasztása
 • Bevallás beküldésének késedelme
 • Téves adattartalmú bevallás készítése
 • Foglalkoztatói bejelentés beküldésének elmulasztása, késedeleme
 • Munkaügyi dokumentáció hiánya, vagy hibája.
 • Gyakori káresemény a mulasztási bírság, késedelmi pótlék fedezete, vagy egy ellenőrzés során feltárt hiányosságok miatt kiaszbott szankciók kompenzálsása.

Csak adótanácsadói tevékenység esetén térülő, gyakori káresemények:

 • Adózási forma megválasztásával kapcsolatos károk
 • Adózási forma változtatás következtében bekövetkező károk

 

Milyen költségeket, és károkat nem térít a biztosítás ?

·         Adóhiány  
·         Adótanácsadás, amenniyben erre nem terjed ki a fedezet valamint ha nem volt képestíése a biztosítottnak   
·         üzletit titok megsértésee
·         következményi karok
(elmaradt haszon pl. nullás igazolás hiányában egy pályázaton nem tud indulni a megbízó)
·         szerződéskötéskor már ismert kárigények
·         befektetési tanácsadás

Mire kell különösen odafigyelni?

 • A biztosítás megszüntetése, vagy új biztosítótársasághoz történő áthelyezése esetén a megszünést követően csak 30 napig jelenthető kár a régi szerződés hatálya alatt bekövetkezett káresemény kapcsán. Ez az időszak időbeli hatály kiterjesztése záradék alkalmazásával, 5 évre módosítható.
 • Mindig figyeljenek a pontos adatközlésre, és a lényeges változások lejelentésére.
  A díjszámítás alapja az éves tervezett árbevétel. Amennyiben a vallós árbevétel lényegesen meghaladja a biztosítónak körábban bejelentett, az alulbiztosítottság megállapításához és pro rata kártérítéshez vezethet. Pro rata kártérítés esetén a biztosító olyan arányban téríti csak meg a kárt, amilyen arányban a közölt és valós árbevétel aránylik egymáshoz. 
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás csak külön kiegészítéssel biztosított.
 • Alvállalkozók által okozott károk fedezetbevonása javasolt.

Mulasztási bírság kiegészítő fedezet (Adótanácsadóknak):
A mulasztási bírságra vonatkozó fedezet olyan bírságokra terjed ki, amelyet a NAV a késedelmes vagy hiányos bevallás miatt közvetlenül a könyvelőirodára , adótanácsadóra szab ki. Amennyiben Ön, adótanácsadóként ellenjegyzi a bevallást, elengedhetetlen ez a kiegészítő fedezetet, mert így a közvetlenül a könyvelőirodára kiszabott mulasztási bírság is térül. 

Az ügyfelek részére kiszabott bírságok az alapfedezet részeként térülnek.
Kiterjesztett bejelentési időszak

Akik tevékenységük megszüntetésén vagy szüneteltetésén gondolkodnak, ajánljuk a kiterjesztett időbeli hatályú fedezetet, mely a biztosítás tartama alatt okozott, de a szerződés megszűnését követően ismertté vált és bejelentett kárigényekre nyújt fedezetet a törvényes elévülési időn belül. A kiterjesztett bejelentési időszak záradék választása segíthet a biztosítóváltáskor keletkező fedezetlen időszak kockázatban tartásában is, amennyiben pl. az  új biztosító nem vállalja a retroaktív fedezetet. Sajnos ez a fedezet sem érhető el minden társaságnál.

Retroaktív, múltban elkövetett szakmai hibákra vonatkozó kiegészítő fedezet

A retroaktív fedezet alapján a biztosító megtéríti a múltban ( biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően) elkövetett szakmai hibákból eredő esetleges kártérítési igényeket is, abban az esetben, ha ez a biztosítási szerződés létrejöttét követően jut a könyvelőiroda tudomására.
 

Mennyi időre köthető szerződés?

A biztosítás csak teljes tevékenységre,minimum egy évre, a szakmai tevékenységből származó éves árbevétel alapján köthető és a biztosítás folyamatos fennállása alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki az alapfedezet.

Több tevékenység biztosítása egy kötvényben?

Mindig igyekszünk a lehető legoptimálisabb megoldást kidolgozni, de a számviteli szolgáltatással összefüggő tevékenységek vonhatóak csak össze egy biztosítási szerződébe ( pl.  könyvelés és könyvvizsgálat).  Amennyiben egyéb tevékenységeket is végeznek a vállalkozásban, annak biztosításáról külön tudunk gondokodni.   
Mennyibe kerül a szakmai felelősségbiztosítás díja?

A díjszámítás a szakmai tevékenység éves árbevétele szerint, az igényelt limitösszeg figyelembevételével kerül meghatározásra. Ennek díját egyedi ajánlatkérés után tudjuk meghatározni, vagy kiszámíthatja díjszámító programunkkal. Mindig igyekszünk megbízóink részére a legkedvezőbb díjon megfelelő fedezetet találni. 

Példa könyvelők szakmai felelősségbiztosítási díjára:

éves árbevétel: 10 000 000 Ft
kártérítési limit: 5 000 000 Ft/káresemény
éves biztosítási díj: 33 600 Ft

Példa alkalmazotti jogviszonyban álló  könyvelők szakmai felelősségbiztosítására

létszám: 1 Fő
kártérítési limit: 2 0000 0000 Ft/káresemény
éves biztosítási díj: 12 750 Ft

Példa könyvelői és könyvvizsgálói tevékenység együttes biztosítására 

Tevékenységet végzők száma:  1 fő
kártérítési limit: 10 000 000 Ft/káresemény
éves biztosítási díj: 38 700 Ft

Mit jelent a kiterjesztett kárbejelentési időszak?

Az alapfedezet a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, tudomásra jutott és bejelentett káreseményekre nyújt fedezetet (mindhárom feltételnek együttesen kell teljesülnie). A kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék értelmében a biztosító a fedezet fennállása alatt okozott, de a biztosítás megszűnését követően bekövetkező, illetve tudomásra jutó károkra is vonatkozik, megadott időtartamig.

Adminisztrációs tudnivalói:

Ne felejtse el éves adatközlés fontosságát, hogy az alulbiztosítás esetleges következményei alól mentesülhessen.

Adótanácsadói fedezet csak megfelelő képesítés megléte esetén köthető. Fontos azonban tudni, hogy könyvelőként, az optimális adózási forma kiválasztásával kapcsolatos tanácsadásra nem fog kiterjedni a fedezetünk.   

káreseményekre nyújt fedezetet (mindhárom feltételnek együttesen kell teljesülnie). A kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék értelmében a biztosító a fedezet fennállása alatt okozott, de a biztosítás megszűnését követően bekövetkező, illetve tudomásra jutó károkra is

 


Right sidebar